تبلیغات
هـــم ســـــــــــلـــــــــــولـــی
هـــم ســـــــــــلـــــــــــولـــی

معلومه !!!

معلومه که پشت سر ما حرف زیاده !

آخه یه سریا در مورد آرزو هاشون زیاد صحبت میکنن !

آره !!نظر یادت نره ها!!!

ارسال در تاریخ پنجشنبه 10 مرداد 1392 توسط amir