تبلیغات
هـــم ســـــــــــلـــــــــــولـــی
هـــم ســـــــــــلـــــــــــولـــی

 20:30 محترم :

زمانی که شما دارین تصاویر کشته شدن و زخمی شدن و جسد و امثال اینا نشون میدی ...

ملت خودت داره افطار میکنه ! داره شام میخوره !

بذار به دلش بشینه اونی که داره میخوره !

کوفتش نکن جان بردار !

اصن میزنم یه شبکه دیگه ! :)نظر یادت نره ها!!!

ارسال در تاریخ پنجشنبه 10 مرداد 1392 توسط amir