تبلیغات
هـــم ســـــــــــلـــــــــــولـــی
هـــم ســـــــــــلـــــــــــولـــی
دیشب تا ساعت ۵ پای کامپیوتر بیدار بودم ؛
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
صبح پا شدم دیدم چشام شده کاسه خون
به لبم داغ جنون. به کنارم تو بمون. نرو با دیگرى
اون آخریـا صـدای دستاشـون نمیـاااااااد
عاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااااااا ااااا 


نظر یادت نره ها!!!

ارسال در تاریخ شنبه 30 شهریور 1392 توسط amir