تبلیغات
هـــم ســـــــــــلـــــــــــولـــی
هـــم ســـــــــــلـــــــــــولـــی


در وبــلاگ ما آمدی و نظر نمی دهی پدر سوخته ..

می خواهی وبــلاگ مارا بی کفایت جلوه دهی ملعوون !؟؟؟

یا می خواهی بیای و جای ما را بگیری پدر سوخته !؟؟؟ وبــلاگ ما را می خوای تصاحب کنی !؟؟؟؟


برای وب ما دندون تیزمیکنی ؟ پدر سوخته !

بدهم پدر پدر پدر پدرسوخته ات را در بیاورن

هاااااااااااااان؟؟؟؟؟؟؟نظر یادت نره ها!!!

ارسال در تاریخ چهارشنبه 3 مهر 1392 توسط amir