تبلیغات
هـــم ســـــــــــلـــــــــــولـــی
هـــم ســـــــــــلـــــــــــولـــی
دوران بچگی فک می کردم اکسیژن تموم می شه

با صرفه جویی تنفس می کردم!نظر یادت نره ها!!!

ارسال در تاریخ یکشنبه 5 آبان 1392 توسط amir