تبلیغات
هـــم ســـــــــــلـــــــــــولـــی
هـــم ســـــــــــلـــــــــــولـــی

خرابم...!
به اندازه همان قاضی که متهم اعدامیش 

" رفیقش " بود!
نظر یادت نره ها!!!

ارسال در تاریخ یکشنبه 3 آذر 1392 توسط amir