تبلیغات
هـــم ســـــــــــلـــــــــــولـــی
هـــم ســـــــــــلـــــــــــولـــی

روایت داریم فردوسی داشته تو خیابون قدم میزده

دختره اومده بهش میگه:

فلدوسی،شاعلم،عجیجم،اینجا چیكال میتونی؟ 

فردوسی با افسوس چنین فرمود:

بسی رنج بردم در این سال سی 

دخترا اومدن ریدن به این فارسی !
نظر یادت نره ها!!!

ارسال در تاریخ چهارشنبه 27 آذر 1392 توسط amir