تبلیغات
هـــم ســـــــــــلـــــــــــولـــی
هـــم ســـــــــــلـــــــــــولـــی

 با کدام زبان به شما بفهمانم... 

فرشتگان خدا همه در آسمان نیستند

بسیاری از آنان با لباسهای ژولیده و قامتی کودکانه

زیر پاهای شما سینه خیز میروند!
نظر یادت نره ها!!!

ارسال در تاریخ جمعه 13 دی 1392 توسط amir