تبلیغات
هـــم ســـــــــــلـــــــــــولـــی
هـــم ســـــــــــلـــــــــــولـــی
♥هر کی این متنو نخونه پشیمون میشه 

واقعا این پستم خیلی قشنگه خوندنش حوصله میخواد...

.ولی اگه اشکت در نیومد هر چی دوس داری بهم بگو

میخوام چند تا سلامتی بگم خیلی غمگینه خوشت اومد برا دوستات داغش کن♥
...سلامتی پسری که یه روز عاشق شد

...سلامتی دختری که یه روز عاشق شد

...سلامتی پسری که اندازه یه نگاه هم به عشقش خیانت نکرد

...سلامتی دختری که هیچی کم نذاشت

...سلامتی عشق پاکشون

...سلامتی اون همه خاطره ها شیطنت ها 

دیوونه بازیا زیر بارون قرار گذاشتن ها خیس شدن ها

 از سرما به خود لرزیدن ها

...سلامتی دوستی که زیر اب پسرو به دروغ زد

...سلامتی دختری که حرفای دوست مثل خواهرشو باور کرد

...سلامتی دختری که بی خبر خطش خاموش شد

...سلامتی اون قسمها و دوستت دارمهایی که هیچوقت تحویل داده نشد

...سلامتی پسری که هرچی قسم خورد خواهش کرد اثری نداشت

...سلامتی دختری که با چشم خیس به پسر گفت ازت بدم میاد

...سلامتی پسری که رفت خدمت تا زود برگرده و

 دلشو بدست بیاره و بره خواستگاری

...سلامتی21ماه پست دادنا و لحظه شماری و دور بودن ها

...سلامتی روزی که پسر دعوت شد به جشن عقد عشقش

...سلامتی اون شب

...سلامتی اون دوستایی که بخاطر حال پسر بغض داشتند

 اما پسر خندید تا جشن خراب نشه

...سلامتی اون خنده ی زوری

...سلامتی عروسی که ماه شده بود

...سلامتی عاقدی که اومد

...سلامتی اون شناسنامه ها

...سلامتی بغض پسر

...سلامتی بار اول

...سلامتی بفض پسر

...سلامتی بار دوم

...سلامتی بغض پسر

...سلامتی بار اخر

...سلامتی بغض پسر

...سلامتی پلاک زنجیری که

 پسر واسه زیر لفظی روز عقدش گرفت و تو جیبش موند

...سلامتی زیر لفظی که یکی دیگه داد

...سلامتی پسری که هنوز امید داشت که به عشقش میرسه

...سلامتیسلامتی اجازه بزرگتر ها

...سلامتی **بله** گفتن 

...سلامتی بغض پسر

...سلامتی چشم خیس دوستان

...سلامتی بغض پسر

...سلامتی اون حلقه که جایگزین حلقه پسر شد

...سلامتی ماشین عروس

...سلامتی سستی زانو

...سلامتی سیاهی چشم

...سلامتی اون شب

...سلامتی پاکت سیگار و نخهایی که با نخ قبلی روشن میشد

...سلامتی بغض پسر که تو ایینه شکست

...سلامتی فرداش

...سلامتی مهمونی که دختره گرفت

...سلامتی دوستایی که جمع شدن

...سلامتی اون پسر تو مهمونی

...سلامتی شبو روزایی که سخت گذشت

...سلامتی دوستی که به دختر گفت 

اون حرفو به دروغ گفت از رو حسادت

...سلامتی دختری که با تمام وجود گریه کرد

...سلامتی تیغی که تیز شد

...سلامتی رگ دست

...سلامتی دختری که خود کشی کرد

...سلامتی لحظه ای که به پسر خبر دادن

...سلامتی ملاقات تو بیمارستان

...سلامتی اون5-6دیقه ی تنها با دختر

...سلامتی اون چشمای نیمه باز خیس

...سلامتی شرم دختر

...سلامتی صبر پسر

...سلامتی قسم های که پسر به دختر داد 

تا فراموش کنه که زندگیش خراب نشه

...سلامتی قسم به جون پسر

...سلامتی قبول کردن دختر

...سلامتی لحپه ی خداحافظی

...سلامتی چشمهای خیس

...سلامتی یه عمر تنهایی

...سلامتی حرفهایی که نمیشد گفت اما یه متن شد

...سلامتی خنده های کودکی که تو راه بود

...سلامتی پسری که حسرت پدر موندن تا ابد رو دلش موند

...سلامتی هق هق هایی که پست شد تا دلی اروم شه

...سلامتی نظر هایی که گذاشته شد

...سلامتی امشب

...سلامتی همهی عاشقایی که هرگز 

به عشقشون نرسیدن و از دور نگران یکی یه دونشون بودن

...سلامتی عاشقایی که با بغض و با سکوتشون 

گفتن اهای غریبه این که دستش تو دستای توئه

 همهی دنیای منه خیلی مراقبش باش

سلامتی خودم


نظر یادت نره ها!!!

ارسال در تاریخ چهارشنبه 18 دی 1392 توسط amir