تبلیغات
هـــم ســـــــــــلـــــــــــولـــی
هـــم ســـــــــــلـــــــــــولـــی

هیچی ترسناک تر از این نیست که وقتی از خواب بلند میشی

بهت بگن داشتی تو خواب حرف میزدی!نظر یادت نره ها!!!

ارسال در تاریخ چهارشنبه 18 دی 1392 توسط amir