تبلیغات
هـــم ســـــــــــلـــــــــــولـــی
هـــم ســـــــــــلـــــــــــولـــی
" دختره استاتوس زده

ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ..

ﺳﮓ ﺩﺍﺭﻧﺪ!

ﭼﺮﺍ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯽ؟

ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯼ؟

ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟"

ﻣﻨﻢ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ " :

 ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﺎﭖ ﻫﺎﭖ"

.
.
.
ﺑﯽ ﺷﻌﻮﺭ ﺧﺮ ﺑﻼﮐﻢ ﮐﺮﺩ!

نظر یادت نره ها!!!

ارسال در تاریخ شنبه 21 دی 1392 توسط amir