تبلیغات
هـــم ســـــــــــلـــــــــــولـــی
هـــم ســـــــــــلـــــــــــولـــی

نمی دانم!

فرشته ی عدالت چشمانش بسته است

و گاهی با چشمان باز می خواهمش.

تا دنیا دنیاست 

این حفره ها پر نمی شوند

تا دنیا دنیاست.........!نظر یادت نره ها!!!

ارسال در تاریخ جمعه 27 دی 1392 توسط amir