تبلیغات
هـــم ســـــــــــلـــــــــــولـــی
هـــم ســـــــــــلـــــــــــولـــی
کشاورزی مشغول پاشیدن بذر بود،

 مرد مغروری به او رسید و با تکبر گفت :

بکار بکار که هر چه بکاری ما میخوریم.

کشاورز نگاهی به او انداخت و گفت :دارم یونجه میکارم!!!! 


نظر یادت نره ها!!!

ارسال در تاریخ شنبه 28 دی 1392 توسط amir