تبلیغات
هـــم ســـــــــــلـــــــــــولـــی
هـــم ســـــــــــلـــــــــــولـــی
جناب شکسپیر میفرمایند:
.
.
.
.
ﺍﮔـــﺮ ﺩﺧـﺘـﺮ ﺍﺯ ﭘﺴﺮ ﻗﺸﻨﮕﺘﺮ ﺑـــــــﻮﺩ،

ﻗـﻄﻌـــﺎً ﺑﺮﺍﻳﺶ

ﻟـﻮﺍﺯﻡ ﺁﺭﺍﻳـﺶ ﻧﻤﻴﺴﺎﺧــﺘـﻨـﺪ ... !

ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺩﻗـﺖ ﮐـﻨﯿﺪ ﻣـﻦ ﻧﻤﯿﮕـﻤﺎ ﺷﮑــﺴﭙﯿﺮ ﻣﯿﮕﻪ!!!


نظر یادت نره ها!!!

ارسال در تاریخ چهارشنبه 2 بهمن 1392 توسط amir