تبلیغات
هـــم ســـــــــــلـــــــــــولـــی
هـــم ســـــــــــلـــــــــــولـــی
من غمگینم....
درست شبیه غروب های جمعه.....
درست شبیه عصر های دلگیر زمستان....
درست شبیه.....شبیه خودم....
من غمگینم....


نظر یادت نره ها!!!

ارسال در تاریخ پنجشنبه 13 شهریور 1393 توسط amir